Site logo
Site logo

Site Navigation

Individuele consulten en therapie worden gegeven bij u op locatie of in de praktijk. 

Een eerste consult vraagt 2 á 3 uur.  Het is belangrijk dat u goed beseft hoe het werkt en wat u kan verwachten. Hierin leert u meteen hoe het werkt en lost u meteen één of meerdere thema's op. Een eerste consult kost  € 120,-. Er wordt dan een inventarisatie gemaakt van uw fysieke - emotionele en mentale gesteldheid en u leert de eerste beginselen van het werk volgens de Gnosis therapie. Consulten zijn altijd op afspraak. Betaling na consult á contant of op rekening.

Uurtarief per 1 januari 2013: Euro 60,- Incl. BTW (21%)
Reiskosten: Euro 0,19 per km plus Euro 25,- per uur reistijd.

Geen vergoeding door zorgverzekeraars. Dit komt omdat er nog geen opleiding is voor bewustwording en bewustzijn. 
Vergoeding door werkgever
Bij ziekte of burnout bijvoorbeeld is de werkgever verplicht u te helpen om weer aan het werk te gaan. Uiteraard zal een therapie die u zelf graag wilt doen meehelpen om sneller te herstellen. Eventueel willen wij wel bemiddelen of u helpen om met de werkgever tot overeenstemming te komen. 

Aftrekbaarheid van de kosten in verband met werk en inkomen:
U heeft wel de mogelijkheid de kosten af te trekken van de inkomsten belasting met het "oog op werk en inkomen". De drempel voor aftrek is Euro 500,- alles hierboven is aftrekbaar mits goed onderbouwd en geformuleerd. 

Het beste dient u een verzoek in bij de belasting inspecteur in uw regio, waarin u onderbouwt waarom u de consulten nodig heeft voor uw werk of inkomen. Over het algemeen, kan men een dergelijk verzoek moeilijk weigeren omdat alles wat u beter laat functioneren of waardoor u meer inkomen kan verwerven in dienst staat van het werk en inkomen. Heeft u dus een psychisch of energetisch lastig leven, dan zal dit duidelijk zijn weerslag hebben op uw functioneren. De belastingdienst kan u niet verplichten om welke opleiding of coaching traject te volgen.

U bent vrij om uzelf te bekwamen in welke richting, vakgebied of spirituele richting. De belastingdienst kan u niet verplichten. U heeft dus alle recht op de aftrek post " met het oog op werk en (meer) inkomen".
Aftrekbaarheid van de kosten in verband met ziekte:
De volgende kosten voor hulp van een specialist zijn aftrekbaar:

• kosten voor de huisarts, tandarts, fysiotherapeut of andere specialist
• kosten voor verpleging in een ziekenhuis of een ander verpleeghuis
• alternatieve behandelingen zoals acupunctuur, revalidatie, logopedie of homeopathie maar alleen als dit gebeurt door een dokter of onder begeleiding van een dokter. U zal dus uw huisarts of psycholoog moeten inschakelen om toe te zien op de behandeling.

Het enige criterium is feitelijk dat het moet gaan om uw welzijn, objectief vast te stellen, en niet omwille van persoonlijke verrijking.

Als u uw huisarts zover kan krijgen dat hij u wilt begeleiden bij dit proces, dan is er mogelijk wel een vergoeding mogelijk vanuit het ziekenfonds.