Site logo
Site logo

Site Navigation

Derealisatie - depersonalisatie


De oplossing voor derealisatie of depersonalisatie:

De aanpak is gebaseerd op het herstel van het bewustzijn en het bewuster maken van het systeem waarop uw bewustzijn is gebaseerd. Sommige mensen zijn helemaal uit hun lichaam en anderen slechts even een klein beetje. U ondergaat hierbij een aantal stappen:

 1. Leren kennen van het systeem van de mens
 2. Leren aarden en voelen.
 3. Oplossen van de thema's die naar boven komen. De thema's liggen in de sfeer van relaties met familie of vrienden en partners. Ik los deze thema's binnen korte tijd op. Dit leidt tot begrip, inzicht en rust. De inzichten die u op deze manier verkrijgt, zijn waardevol en zorgen ervoor dat u beter begrijpt wie u bent.
 4. Nadat de thema's zijn opgelost en er weer enige rust in U zit, komt het proces van het weer terugkeren in uw lichaam. Als de "ik"-persoon. Over het algemeen is het zo dat hoe meer thema's er zijn opgelost, hoe eenvoudiger u weer uzelf wordt. De oorzaak is vrijwel altijd een heel dreigende situatie die heeft plaatsgevonden. De oplossing van uw "ik" bewustzijn is om gedeeltelijk of geheel uit te stappen. Feitelijk een heel heftige angst dus.
 5. Een nieuwe tijd breekt aan. U bent weer terug in uw lichaam en U gaat de omgeving opnieuw verkennen en uzelf leren kennen. Gewapend met veel meer kennis en bewustzijn heeft u meer rust en overwicht gekregen. U gaat uw leven een nieuwe wending geven door zelf actief te sturen.

Hoe ziet de behandeling van derealisatie of depersonalisatie eruit?


Om te beginnen leer ik u hoe u meer in uw lichaam blijft. Dit gaat middels een aarden oefening. Daarna leren we u hoe u angsten oplost.
Alleen maar zijn: Aarden zodat de angst verdwijnt.
Eerst moet het verstand meer vertrouwen gaan krijgen in het gevoel en hiervoor moet je dus ook eerst sterker in je Zijn gaan staan. Aarden doe je al als je je handen op je buik legt, naast elkaar en niet op elkaar. Dan ga je ademen vanuit je middenrif naar je buik en je probeert vooral je borst niet te bewegen. In het begin gebeurd dat toch, maar dat is gewoon verkeerd aangeleerd ademen. De borst ademhaling is niet natuurlijk. Kijk maar naar een baby, die ademt alleen vanuit de buik. En?, Die hoeft geen angst te hebben zeker? Nou, die kan zich niet verdedigen of terugvechten of wat dan ook. Overgave is het enige dat een baby kan doen om het te overleven. Dus die gaat ook niet denken, die gaat voelen en aarden. Gevolg, geen dwang gedachten of angsten. Alleen maar zijn. Dat is dus de natuurlijke vorm van leven. En wij maar met zijn allen, dunne buiken kweken en hoog in de borst ademen want dat is mooi.

Angst is een gevoel en die veroorzaakt de derealisatie indirect. Door een angst gaat er een speciaal programma lopen in uw systeem en dit programma veroorzaakt de derealisatie of depersonalisatie. Ik leer u dus de grootste angst(en) aan te pakken op een heel speciale manier zodat u niet meer in angst schiet. In plaats van vluchten leren we u te kijken met uw verstand en gevoel tegelijkertijd. Het behandelen van mensen met klachten als derealisatie of depersonalisatie vergt enkele weken en soms enkele maanden.

Hoe gaat u om met gevoel en gevoelens? Is het u wel goed aangeleerd? Zo niet, dan komt er op zeker moment een stuwdam aan gevoelens aanzetten en bent u verloren. In uw eentje is er dan geen houden meer aan en dan zoeken naar de oplossing is vrijwel onmogelijk. Dus zoekt u hulp. In plaats van wegduiken moet u juist aanpakken. Niet door te strijden maar door uzelf te leren hoe je gevoelens oplost. Vooral gevoelens van onderdrukking en macht.

De-programmeren in plaats van programmeren


Ik leer u feitelijk geen nieuwe dingen maar ik haal de oude verkeerde programmeringen eruit. De-programmeren noem ik dat. Uw "IK", is heel goed in staat om problemen aan te pakken, als die maar niet wordt tegengewerkt. Veel mensen met derealisatie hebben een heftige geschiedenis achter de rug en juist nu ze eruit komen, komt dit ervoor in de plaats. Dat is normaal, het is voor het lichaam nog onwerkelijk dat het gevaar verdwenen is en het lichaam gaat nu dus opnieuw alles verwerken. Als dit verwerken op de juiste manier wordt aangepakt, dan lost het ook snel op. Het enige is dat je letterlijk moet wennen aan je nieuwe IK. Je reageert heel anders op dingen dan je gewend bent. De nieuwe manier is veel harmonischer en kent vrijwel geen angst meer. Anderen reageren daar natuurlijk ook weer op. Sommige vrienden verdwijnen uit je leven en anderen komen ervoor in de plaats. Er is dus vaak een leven voor de derealisatie en een ander leven erna.

Ik heb al tientallen mensen van derealisatie afgeholpen en het gaat steeds sneller. Ik begrijp dat u denkt, niemand kan mij nog van derealisatie afhelpen. U heeft waarschijnlijk al van alles geprobeerd. Maar vrijwel niemand pakt een probleem aan op drie niveau's, informatie, energie en gevoel.

Hoe weet u nu of lijdt aan derealisatie of depersonalisatie?


Vraag uzelf eens het volgende af:
 • Heeft u het gevoel dat u niet in uw lichaam zit?
 • Heeft u het gevoel dat u aangevallen wordt? Ook als er niks gebeurd?
 • Ziet u de wereld vanuit een glazen bol, u zit erin en kan er niet uit.
 • Heeft u geen ambities of wensen meer?
 • Gaat u de confrontatie of ontmoetingen met mensen het liefst uit de weg omdat u niet weet wat er kan gebeuren?
 • Pikt u energie op van anderen of heeft u het gevoel dat u energie van anderen overneemt?
 • Bent u "gesloopt" na een bezoek of ontmoeting met anderen?
 • Heeft u vrijwel geen emoties meer?
 • Vrijwel niets dringt tot u door?
 • Mensen staan verder weg dan ze in werkelijkheid staan?
 • Iedereen lijkt wel een pop, huizen zijn net speelgoed?
 • Geluiden komen van heel ver?
 • Alles lijkt net een televisiebeeld, alles is vlak.
 • Tijd lijkt niet voort te bewegen, alle tijd is hetzelfde geworden
 • Als u angstig wordt, dan nemen de klachten toe?
 • Ik zie mijn lichaam wel, maar of het van mij is?
 • Als de zon schijnt of er is veel licht dan is het erger.

Als u bovenstaande vragen met JA kunt beantwoorden dan zit u al behoorlijk in de de-realisatie fase. Vul de test in als u hulp wilt.
Over het algemeen hebben mensen al van alles geprobeerd om ervan af te komen. Maar het heeft niets geholpen. De oorzaak is tweeledig:
 1. Alles dat een ander aan u probeert te veranderen, hetzij door energetisch werk of door medicijnen is een nieuwe inbreuk op uw "IK" en zal dus gegarandeerd tot geen resultaat leiden of het erger maken.
 2. Uw therapeut moet van alle markten thuis zijn: angsten kunnen oplossen - energetisch storingen oplossen - gedachten kronkels oplossen en weten waar u nu zit. Als u niet in uw lichaam zit, waar bent u dan?

Medicatie?
De reguliere psychologie kan niets met derealisatie of depersonalisatie omdat ze het gevoel onderdrukken. Alles is verstand bij ze. Men heeft geen gereedschap om gevoelens aan te pakken. Men kan ze wel onderdrukken met medicatie maar dan eindigt u feitelijk nog verder van huis. Medicatie is namelijk vergif voor uw verstand en uw hersens reageren daarop met een vecht of vlucht reactie. Als ze gaan vechten dan komen er immuun reacties op gang, die vernielen meestal het hersenweefsel dat is aangetast. Als uw hersens dat niet voldoende achten gaan ze vluchten, ze sluiten de toevoer van bloed af om zo het gevaar te bestrijden. Gevolg, nog meer hersens die doodgaan. Begrijpt u nu de extreme paniek aanvallen als je pas begint met medicatie? En begrijpt u nu het zombie gedrag en het speciale loopje van mensen die al lang onder de medicatie zitten. Is het eenmaal goed vernield in de hersens dan kan je nog genezen, maar alleen als de medicatie stopt en er veel tijd voor over hebt om te genezen. Hersens zijn gelukkig niet uitgegroeid maar passen zich continue aan. Het kost alleen wel veel tijd en geduld en je wilt natuurlijk niet de verkeerde dingen aanleggen.

Overeenkomsten bij derealisatie: Wat zie ik steeds terugkeren bij iedereen.
1. Problemen met het uitspreken van hetgeen je wilt.
2. Angst dat er plotseling iets staat te gebeuren dat levensbedreigend kan zijn.
3. Conflicten op het gebied van gescheiden willen zijn en je niet van iemand kunnen scheiden of juist iemand bij je willen hebben die er niet kan zijn.
4. Conflicten met het innemen van je eigen ruimte, angst voor inbraak of verlies van baan bijvoorbeeld
In minder frequente gevallen:
1. Sexueel getinte conflicten, misbruik en soms veel wisselende contacten gehad in verleden
2. Ouders die hun kind geen ruimte gegeven hebben

Het is de enige manier om van derealisatie af te komen.

Neem gerust contact op.