Site logo
Site logo

Site Navigation

Lichamelijke klachten


Theorie en visie


Vanuit mijn visie en theorievorming over het menselijk lichaam zijn er drie lichamen met ieder zijn eigen klachten en oorzaken. De theorie is ontwikkeld op basis van veel praktijkuren met cliënten en talloze boeken over heel veel onderwerpen. Stress is hoofdoorzaak van alle ziekten op lichamelijk of geestelijk gebied. We leven in een stressvolle maatschappij. Door te leren hoe je stress voorkomt, hoef je al niet veel meer te ont-stressen. Stress ontstaat altijd en uitsluitend doordat het idee waarmee je iets begint niet klopt. De basis waarmee je aan iets begint bepaald of het stabiel is of wankel. Het is als een wip. Staat de wip scheef, dan heb je stress. Er drukt teveel gewicht op je schouders. Haal het gewicht ervan af en je hebt geen stress meer. Meestal is iets te zwaar omdat je denkt of hebt aangenomen dat dingen zijn zoals ze niet zijn. Je gevoel weet het meteen maar het verstand is sterker en blijft doordrukken. Dit veroorzaakt stress en later ziekte. Geen enkele dokter kan je genezen als je de stress niet verwijdert. Gnosis therapie is gespecialiseerd in het opheffen van verkeerde uitgangspunten en gedachten. Stress verdwijnt dan snel en wordt ook niet snel weer opgebouwd. De genezing volgt feitelijk vanzelf.

Sommige mensen lossen stress op via de psyche en anderen via het lichaam. Het is meer hoe je ingesteld bent. Daarom heeft niet iedereen dezelfde ziekte of klacht onder dezelfde omstandigheden.

Klachten

Gnosis therapie ziet de klacht niet als het probleem maar als signaal dat u niet in balans bent met uzelf en uw omgeving. De klacht staat dan ook centraal in de zoektocht naar de oorzaak. We lossen samen de oorzaak op en niet het ongemak dat het geeft. Als de oorzaak weg is, is de pijn ook verdwenen. Pijn bestrijding is niet de oplossing, u wordt er op termijn alleen maar zieker van.

De achtergrond:

Conflicten opgelopen in de kindertijd leidden tot de vorming van het karakter van een persoon. Sommige mensen laten alles over zich heen komen en anderen worden steeds actiever als het niet goed gaat. Door de jaren heen gaat zich de manier waarop je situaties aanpakt steeds beter functioneren maar vaak kosten de methodes veel energie. Zolang je nog jong bent of veel energie hebt is dat geen probleem. Het probleem ontstaat pas als de energie ontoereikend is. Veel mensen merken dat zodra ze de dertig zijn gepasseerd, alles al wat lastiger gaat. Er komen meer verplichtingen op ze af en die vragen allemaal energie. Het onbezorgde karakter van het leven is voorbij. Nu beginnen de conflicten en onverwerkte gevoelens ook door te werken in het leven want het gaat ineens niet meer zo makkelijk. Na verloop van tijd ga je dan proberen te compenseren en door te zetten. Maar dit leidt meestal tot nog meer vermoeidheid. Uiteindelijk zal dan een deel van je lichaam of geest het begeven en je duidelijk maken dat het nu echt op is. Hoe conflicten tot ziektes leidden op lichamelijk of geestelijk vlak is bekend. De oplossing is dan te kijken naar de klachten en terug te redeneren waarom je juist die klacht hebt. De klacht wijst altijd naar het onderliggende conflict. De natuur heeft het heel mooi gemaakt. Daar waar je te veel doet, zit ook het conflict. Dat conflict leidt vanzelf tot de klacht. Dat komt natuurlijk omdat je daar al eens niet de juiste oplossing voor had en nu dus bent gaan over reageren.

De hoofdoorzaak van klachten:

Als hoofdoorzaak kom ik 'het verstand' tegen. In onze maatschappij is het niet geaccepteerd om te huilen als je verdriet hebt en het moet ook snel weer over zijn. We weten er gewoon geen raad mee, als iemand huilt of verdrietig is. Het gevolg is dat we niet leren van elkaar, hoe ermee om te gaan en we kopiëren dus gewoon het gedrag van elkaar. Uiteindelijk lopen we met steeds dieper liggende blokkades rond waar geen arts of psycholoog nog bij kan. De emotie moet eruit om de onderliggende oorzaak bloot te leggen. Mensen zijn niet dom en hebben geen hulp nodig om te denken, dat doen ze heel erg goed. Ze hebben hulp nodig om de oorzaak weg te nemen, om de situatie aan te kunnen pakken. Dat is het enige. Genezen, doen ze daarna vanzelf.

De oplossing:

Gnosis therapie lost de conflicten op een natuurlijke manier op. Ik help u te voelen waar de blokkering zit en ik help u er van af. Na het opheffen van de blokkade voelt u meer energie en meer ruimte in uw lichaam. U kunt de wereld weer een beetje beter aan. De dagen erop volgend zult u dus ook meer emoties uitten en loslaten. De technieken die u leert om dit veilig te laten gebeuren, brengen u dichter bij uzelf. Deze kunt u ten alle tijde thuis toepassen. De omgeving merkt al snel dat je je niet meer in de hoek laat zetten. Je wordt weer sterk en je helpt de anderen ook nog eens om meer respect te hebben voor jouw gevoel en voor het gevoel van zichzelf.

Ernstige ziektes en klachten die al jaren spelen:

Heeft u al jaren een ziekte of klacht, dan wordt het tijd om er echt iets aan te gaan doen. De ziekte overkomt u letterlijk want u ziet niet wat de oorzaak/de kern is, van uw klacht. Ook nu is gnosis therapie de aangewezen weg voor u. De reguliere geneeskunde kan u wel verlichting bieden, maar genezen blijkt vaak niet mogelijk te zijn. Dan heeft u ook niets te verliezen. Het zelf genezend vermogen is veel groter dan de medicijn industrie. Elke stof die u zelf maakt om u beter te maken is precies op uw zelf afgestemd, geen enkele fabriek kan dit zo nauwkeurig. Als er in het verleden vaak geen respect is geweest voor u dan hebben we aardig wat werk om u weer beter te laten worden. Is er slechts sprake van een enkele keer en dit was heel erg heftig, dan zijn we snel klaar met het proces. We hoeven niet alles op te lossen, slechts de oorzaak die de klacht veroorzaakt.
Heeft u vragen over deze pagina gezondheidsklachten, neemt u dan contact op.