Site logo
Site logo

Site Navigation

Spiritueel ontwikkelen is hard werken.


Wij onderwijzen hoe je de macht over jezelf krijgt.
Alleen jij beslist wat er moet gebeuren. Het mooie aan dit systeem is, dat je ontdekt dat je zelf veel spectaculairder bent dan al de andere gidsen/kristallen/kaarten/meesters bij elkaar. Zodra je de kracht van jezelf hebt gevonden kan je alles doen en weten zonder dat er gevaar dreigt voor jezelf of anderen. De wonder(en) komen dan ook vanzelf, al is het voor jouw dan geen wonder meer, je weet al waarom het gebeurd en alles is logisch. Er is namelijk maar één bewustzijn en we zijn allemaal verbonden met elkaar. Zolang je handeling is gebaseerd op Respect - begrip - inzicht en Wijsheid zal alles geschieden zoals jij het wenst. 

Als u klaar bent om zich spiritueel te ontwikkelen, dan komen de aanwijzingen vanzelf op uw pad. U herkent deze aan de toevalligheden waarmee precies de juiste informatie u bereikt. Zoals sommige meesters zeggen, zodra de leerling klaar is dan vindt hij de meester.

Spiritueel ontwikkelen wordt vaak beoefend als hobby, maar als het serieus wordt dan is het heel hard werken.

Spiritueel ontwikkelen is de diepte in gaan van je Zelf. Je overtuigingen eens kritisch onderzoeken en hulp zoeken bij je zoektocht.
 • Wie ben je en wat wil je nu echt in dit leven.
 • Wat heb je gedaan met je leven, vanuit welk oogpunt.
 • Hoort het allemaal bij je, of heb je een masker.
 • Wat kan je leren van je levenspartner, welke spiegel wordt je voorgehouden.

Alles wat op je pad komt heeft maar één functie. Je brengen naar eenheidsbewustzijn. Alles wat je uitstuurt komt weer bij je terug. Bedenk dus goed wat je uitstuurt. Weet ook, alles in de schepping heeft maar één doel; jouw doel verwezenlijken. Al weten de meeste mensen niet wat dat is. Ze zijn zoals gebruikelijk bezig met het verstand, het denken. Ik denk dat ik dit ben of ik wil dat worden of hebben. Gedachten zijn gevormd door informatie en kennis van anderen met maar één doel, je zover brengen dat jij doet wat zij willen. Het kenmerk van elke reclame.

Wil je je ontwikkelen dan zal je dus moeten leren dat er niet één bron is om op te vertrouwen, je denken, maar veel meer. Je hebt ook nog je gevoel. Dat gevoel heeft als voordeel dat het zuiver is en alles al weet. Het kan niet liegen. Naast je verstand en gevoel heb je ook nog je hart. De kern van je zijn. Pas als alle drie bronnen op één lijn staan, ben je goed bezig. Je groeit dan in bewustzijn en je neemt je besluiten op basis van wie je bent en je lotsbestemming. 

Vragen die opkomen bij spiritueel ontwikkelen zijn bijvoorbeeld:
 • En? Ben je je verstand?
 • Ben je je verstand? Nee, toch... Maar waarom luister je er dan nog naar? Heeft het verstand dan zo vaak gelijk? Weet je alles, kan je alles wel weten?
 • Leef je op basis van je gevoel?
 • Knap hoor. Ben je je gevoel dan? Nee, natuurlijk niet alleen. Maar het helpt al wel.
 • Kan je zeggen: Ik ben die ik ben?
 • Oké... Maar waar zit IK BEN dan?
 • Wat is IK BEN?
 • Wat weet IK BEN?

Volgens ons systeem is een mens onbewust van hetgeen hij/zij is. Het heeft er alle schijn van dat de evolutie of schepping het zo heeft gebouwd dat we vanzelf bewust worden. Dit gaat volgens een vast plan, als je namelijk iets doet dat niet gebaseerd is op respect voor een ander, in welke sfeer dan ook, dan zal je daarvan de gevolgen ervaren. Deze gevolgen zijn meestal minder leuk en dat is het mechanisme om je te bewegen het anders te doen. Er is geen dwang, alleen een rottig gevoel als doorgaat. Hoe meer je doet zonder rekening te houden met een ander, hoe erger de ervaring wordt. Het werkt dus volledig automatisch! je stuurt jezelf vanzelf weer terug.

Het bewustzijn kent 7 graden en elke graad kent weer 7 niveaus.
Als u het eenmaal een beetje bestudeerd dan bent u er snel uit op welk niveau u bent geboren en nu leeft. 

De graden van bewustzijn
Uit het boek van Jozef Rulof, geestelijke gaven. (is geen makkelijk boek, wel heel inspirerend)

 1. Het voor-dierlijk bewustzijn, dan maakt het je allemaal niets uit. Winst of verlies, het heeft geen enkele betekenis nog. Er is alleen tijdverdrijf en men leeft zonder een echt tijdsbesef of norm besef.
 2. Dierlijk bewustzijn, dan leef je volgens de stelregel: eten of gegeten worden. De dood heeft geen betekenis nog, want er is niets na de dood, er is ook geen IK-bewustzijn.
 3. Grofstoffelijk bewustzijn, dan is eigenlijk alleen het stoffelijke nog. Het gaat je dan om de spullen, geld en macht. Na je dood is er uiteraard niets meer dus waarom iets anders doen. Verdriet en pijn zijn gewoon lastige onderdelen van het leven en eigenlijk moeten ze gewoon weg. Een foutje in de genen die je nodig opgelost moet worden. Met drugs en pillen van de medische wetenschap lossen we dat ook wel op. Het grenzeloze vertrouwen in de wetenschap staat voorop. (Dat vertrouwen is helaas gebaseerd op onwetendheid van de geschiedenis van de wetenschap). Hier vind je ook de meeste mensen die depressief zijn, geen wonder toch. Waarom leef je eigenlijk, alles is toch dood wordt de eindconclusie. 
 4. Fijnstoffelijk bewustzijn, dan ben je je bewust van het feit dat er meer is op aarde dan alleen het stoffelijke. Je pikt de energie op van anderen, maar weet er in het begin totaal geen raad mee. Je staat dan ook nog onder invloed van vele sferen zolang je ze niet bewust hebt gezien en ervaren. Je hebt dus nog onvoldoende respect ontwikkeld voor de andere sferen en bewustzijnsniveaus. Het gevaar is dan dat je je laat leiden door een gids die zelf nog niet zover is ontwikkeld. Die gaat je dan leiden naar meer sensatie, macht en controle. Dit lijkt heel erg leuk, maar dat is slechts op korte termijn. Daarna komt de pijn en het verdriet in volle omvang naar je terug en ben je niet heel erg gelukkig meer met je gaven. Hiervan loskomen is lastig en vrijwel niet te doen op eigen kracht, omdat je niet meer weet wat je voelt wel van jouw is of niet. Ook speelt mee dat je de macht die hebt verkregen zeker niet wilt loslaten. Het is veel te leuk om bijzonder gevonden te worden. Het geeft zo'n gevoel van ' ik ben verder ontwikkeld'. Maar in feite staat zo iemand onderaan de ladder en moet nog veel opruimen.
 5. Geestelijk bewustzijn, dan sta je niet meer onder invloed van energie van andere bewustzijns niveaus die nog werken op basis van angst, controle en macht. Je kan dan iemands energie lezen en zien wat er aan de hand is, zonder er nog door geraakt te worden. je bent zelf bewust van wie je bent en wat je bent en je kent je vorige levens en ziel. Alle oplossingen die je dan aandraagt zijn gebaseerd op wijsheid, begrip en inzicht. Je kan dan eenheidsbewustzijn ervaren en overdragen.
 6. Astraal bewustzijn, dan bent u lang geleden op aarde geweest en hebt een taak om alles te doen wat in uw vermogen ligt om de schepping en het bewustzijn te verhogen vanuit een niet stoffelijke sfeer. Hier kom je dus de gidsen tegen die uitsluitend spreken over licht en liefde en respect en wijsheid.
 7. Kosmisch Astraal bewustzijn (dan bent u niet meer op aarde, u bent een hele hoge gids die de schepping volledig doorziet en eraan bouwt)

De Chakra's
Elke graad kent weer 7 niveaus, de niveaus zijn te vinden in de chakra's.
 1. Het wortel chakra zorgt voor de basis van je bestaan. Waar sta je voor? en hoe sta je in het leven?
 2. Het relatie chakra zorgt voor de verbindingen met anderen. Hoe zijn je verbindingen, waarop zijn ze gebaseerd?
 3. De zonnevlecht chakra zorgt voor de energie uitwisseling en ook voor het gevoel. Hoe voelt jij je, en de ander? En hoe ga jij met de gevoelens van die ander om?
 4. Het hart chakra zorgt voor de ervaring van de wereld. Kan je er liefde in sturen ondanks hetgeen je ziet en ervaart.
 5. Het keel chakra zorgt voor het uitspreken van je zijn in de wereld, mag dat? Hoe doe je dat?
 6. Het 3e oog chakra zorgt voor het inzicht en begrip van verleden, heden en toekomst? Hoe zie jij die?
 7. Het systeem chakra zorgt voor de kennis van het systeem. Heb je het door en sta je goed in het leven op alle aspecten die chakras 1 t/m 6 bepalen.

Wil je je leven in dienst van Het AL stellen, dan ga je het bestuderen en jezelf en anderen bewuster maken. Er is geen spannender leven of meer voldoening gevend bestaan dan anderen en jezelf bewustzijn te geven. En het mooie is, je geeft het en je hebt het nog en de ander geeft het dan ook weer door.

Spiritueel ontwikkelen van Je Zelf is een Reis naar de Bron van Jezelf en daarmee naar iedereen tegelijkertijd.