Site logo
Site logo

Site Navigation

Het verschil in bewustzijn


Wat is er anders aan de gnostische therapie. Om u inzicht te geven in het verschil in de therapie die wij geven en andere vormen, hebben wij een algemeen overzicht samengesteld. Het is dus geenszins zo dat we hiermee alle andere vormen willen catalogiseren. Het is een overzicht om u inzicht te geven in de therapievorm die wij aanbieden en de vormen die er al zijn. Zoals, NLP, hynose, Psychotherapie, coaching en meditatie.

Het Verschil in Bewustzijn

Je Reis Naar Huis
Therapie vorm X, Y, Z
Herstel van je authentieke IK
Aanpassen aan omstandigheden, Leren van nieuwe vaardigheden
Werken en leven vanuit je Ziel
Werken en leren vanuit je verstand
Wat je zelf waarneemt is leidend
Wat anderen waarnemen is leidend
Filosofisch-wetenschappelijk
Wetenschappelijk
Gaat uit van eigen creatie
Gaat uit van omstandigheden
Wijsheid is het doel
Begrip is het doel, zodat je je aanpast
Integratie van IK = JIJ
Scheiding van IK en JIJ; IK <-> JIJ
Opheffen van problemen door absorptie
Opheffen van problemen door tegenkracht
Ik leef AL - tijd (reïncarnatie dus)
Ik leef NU! en na de dood is alles voorbij
Leven in onbegrensdheid (alles kan)
Leven vanuit begrenzing (het kan niet, dat is onmogelijk)
Ik ben een niet - stoffelijk bewustzijn, ik heb een lichaam
Ik ben een lichaam
Wat je voelt is er, er is meer dan alleen de materie
Wat je niet kan meten, is er niet
Je wordt je ervan bewust dat je eigen gedachten en ook die van anderen worden opgevangen.
Mijn gedachten zitten alleen in mijn hoofd en niemand kan ze horen. 
Leven vanuit Ervaringen
Leven vanuit overtuigingen
Ik bepaal wat er gebeurt in mijn lichaam
Mijn lichaam bepaalt wat er gebeurd
Verstand en Gevoel zijn één. Er is eenheid tussen beide
Verstand en Gevoel verschillen van mening
Verstand en Gevoel staan in balans
Verstand is belangrijker dan Gevoel
De Ziel wordt zichtbaar door de balans van verstand en gevoel
De Ziel is onzichtbaar doordat het verstand geen respect heeft voor het gevoel. Dus bestaat de ziel niet!
Basis is dus: RESPECT voor heel je IK en heel de ANDER
Basis is dus: Begrip en Verstand zijn leidend


Alle eigenschappen die ik noem zijn waargenomen bij zowel mannen als vrouwen en het is ook consistent. Dat wil zeggen, op basis van de voorgestelde stappen komen de voorspelde resultaten bij de mensen die de stappen ondernemen. In zoverre is het dus wetenschappelijk te noemen. Het is net zo wetenschappelijk als geneeskunde. Handelingen gebaseerd op ervaring om het heil van de mens te bevorderen.  Het verschil tussen een coach/psycholoog en dit systeem is dus de filosofie van waaruit we zijn vertrokken. De resultaten zijn heel erg goed en leveren vooral op de lange termijn een veel betere levenskwaliteit op.

In plaats van trainen en nieuwe dingen leren als time management, aandacht of tips en tops gaat u werken aan uw authentieke zijn.

De mens wordt er heel sterk en weerbaar van. De tegenslagen die het leven nu eenmaal met zich meebrengt, hebben veel minder invloed op uw zijn en keuzes die u daarna maakt. Het verstand/denken is beperkt door de kennis die het heeft. Het gevolg is, dat de oplossingen ook altijd beperkt zijn. Door de ervaringen van teleurstellingen in het verleden die in het verstand zijn opgeslagen steeds opnieuw te gebruiken, komt er nooit een nieuwe oplossing. Door het gevoel te respecteren, worden de mogelijke oplossingen ineens oneindig. Na enige tijd kristalliseert daaruit vanzelf de enige juiste oplossing voor UW Leven. Uw Leven is geen standaard, de oplossing kan dus ook geen standaard zijn; tenzij u genoegen neemt met een standaard model uit een fabriek. Als u uw leven werkelijk belangrijk vindt, kiest u voor een maatwerk oplossing.

Het zit dus in UZELF, alle oplossingen zitten in u. U moet zich niet aanpassen, maar sterker maken.