Site logo
Site logo

Site Navigation

Het menselijk lichaam.


Het menselijk lichaam is fantastisch en perfect gemaakt. Alle onderdelen werken synchroon met elkaar samen en of er nu 100 miljoen of 100 miljard bacteriën en virussen zijn, het wordt allemaal zonder enig gezag buiten de deur gehouden. De wetenschap mag dan al veel ontdekt hebben, hoe de aansturing precies werkt en hoe alles samenwerkt is en blijft een raadsel. We zijn absoluut niet in staat om een machine te maken die ook maar in de buurt van dit systeem komt wat betreft complexiteit en vernuft. Laten we daarom eens kijken naar wat we ervan kunnen leren.

Uw verstand
Uw lichaam is uitgerust met een brein. In uw hoofd komen alle zenuwen samen. De zenuwbanen transporteren energie en brengt dit dus ook naar uw hoofd. Uw hoofd controleert dus een groot deel van uw handelen. Het brein werkt feilloos, al zeggen sommige wetenschappers dat het meer werkt volgens een snelle - ruwe manier. Maar voor zover wij hebben ontdekt is er met het brein niets mis. Het maakt alle berekeningen perfect, maar doordat er energie aankomt die niet echt van het lichaam afkomstig is, wordt het brein op een dwaalspoor gezet. Het brein gaat dan actie nemen op zaken die er niet werkelijk zijn. het gevolg van deze acties is dat er meer energie wordt gestuurd waar dat niet noodzakelijk is en dit heeft weer een lawine van verkeerde reacties tot gevolg. Dankzij het zeer robuuste lichaam zijn wij in staat met deze verkeerde impulsen te leven en te functioneren. Totdat het uiteindelijk toch mis gaat natuurlijk.

Interpretaties van het verstand.
De verkeerde interpretaties van het verstand zijn niet de schuld van de hersenen, maar van je on-bewustzijn van de energie die je bij je wordt binnen gestuurd. Deze energie verplaatst zich over de energetische verbindingen tussen mensen. Je verstand doet precies waarvoor het is gemaakt. Actie nemen op de signalen van je lichaam en proberen deze in balans te houden als daar een reden voor is. Als dus iemand steeds dezelfde ongelukjes heeft, dan komt dit doordat het verstand iets wil oplossen. Alleen het is niet werkelijk van het lichaam en dus komt er een ongelukje. Ernstiger is het wanneer iemand zichzelf aanvalt zoals met een auto-immuun ziekte. De informatie die bij de hersenen binnenkomt is verkeerd en dus valt hij het verkeerde aan. Los de verkeerde informatie voorziening op en het brein stopt acuut met de actie en gaat over tot reparatie.

Een voorbeeld:
Iemand stuurt onbewust energie naar iemands rechter voet. Zijn schoenen staan haar niet aan. De ontvanger heeft nu meer energie onder zijn voet zitten. Dit geeft een signaal over de zenuwbanen naar de hersenen. De hersenen hebben nu het beeld dat de voet op een steen staat en dus scheef staat. Dit willen ze corrigeren, want scheef staan leidt tot problemen in de knieën - heupen - rug en nek. De actie die men neemt is de voet recht trekken door de spieren aan de binnenkant aan te trekken bijvoorbeeld. Dan staat de voet ineens scheef bij de stap die ze neemt. Want de energie en dus de informatie zit er nog steeds. Bij het neerkomen, staat de voet volledig scheef en een gescheurde enkelband is het resultaat. Dit blijft uiteraard terugkomen totdat je de energie daar weghaalt. In dit geval zijn er vele therapieën mogelijk die het mogelijk oplossen in de toekomst, maar vaak zijn de oorzaken ernstiger en dieper gelegen.

De natuurkundige wetten - de wetenschap.
Deze verbindingen zijn niet waarneembaar met apparatuur, maar het effect ervan is wel waarneembaar. Bovendien is het effect van het verbreken van verbindingen waarneembaar zowel bij de persoon zelf als bij de ontvanger van de energie. Dit effect is meerdere malen ontdekt bij diverse volwassen personen en kinderen. We hebben alleen volwassenen in sessie, en ze zijn zelf zeer verbaasd over het effect. Met de kinderen is geen gesprek gevoerd over de te verwachten effecten. Ze veranderden gewoon ineens. Volwassenen meldden dat ze ineens heel vaak aan een bepaalde situatie moesten denken, en dit al jaren niet meer hadden gedaan. Hierdoor gingen ze ineens anders met de persoon om. Ze zagen nu in, wat het leed was dat ze hadden aangericht en wilden ermee in het reine komen. Uiteindelijk veranderd daarmee je leven, maar de ander reageert ook anders op jouw. Blijkbaar is je uitstraling dusdanig veranderd dat er effecten optreden in je omgeving. Zolang je maar positief en wijs blijft, zijn de effecten ook positief. Er is dus een duidelijke oorzaak en gevolg situatie en de wetten zijn ook bekend aan het worden.