Site logo
Site logo

Site Navigation

Wat is Gnosis therapie?


Gnosis therapie is een therapievorm die is ontstaan in de tijd van de eerste christenen. Het gaat daarbij om de kennis van de Ziel en daaruit voortkomende de Geest, het astrale lichaam en het stof lichaam. Deze interactie is er namelijk verantwoordelijk voor dat mensen ziek, worden lichamelijk of geestelijk. Ook toen hadden mensen last van het bestaan en zochten naar antwoorden. In plaats van de antwoorden buiten henzelf te zoeken is men innerlijk gaan zoeken en zo vond men de antwoorden en oorzaken terug. Doordat het zo effectief werkte is men het verder gaan ontwikkelen. Helaas is de kennis onderweg verloren gegaan en heb ik het spoor via - via weer opgepakt. Ik merkte zelf ook dat er meer in deze technieken zit dan ik op het eerste gezicht dacht. Op zeker moment heb ik er mijn tanden maar ingezet. Het resultaat is de Gnosis Therapie geworden.

U kunt erop vertrouwen dat Gnosis werkt.


Voor wie is de Gnosis therapie geschikt?


Als u er wat voor over heeft om uzelf te zijn, niet meer ondergedoken in uw schuilplaats. U bent de klachten zat en het gemodder ook. U wilt het zelf oplossen. Het gaat om Het ZELF en niet om de acteur. U wilt de blokkades opheffen door de kracht in uzelf opnieuw te vinden. U wilt leren om zelf die kracht te ontwikkelen. Iedereen die zich ergens onzeker over voelt of waarvan het vertrouwen is geschaad door verlies, misbruik, ongeluk of op welke wijze dan ook, is heel goed te helpen met deze technieken. De meeste ziekten ontstaan door uitputting van Het Zelf. Door de gnosis therapie gaat u zelfverzekerder staan en zijn en geneest u ook sneller. Het weer herstellen van het conflict met uzelf is de eerste prioriteit om weer gezond te worden. Natuurlijk is jezelf zijn heel belangrijk om gezond te blijven. Als je jezelf kan blijven, ervaar je ook geen stress meer.

Wat is Gnosis therapie?


De therapie is is gebaseerd op voelen en ervaren. De belangrijkste delen van je lichaam zijn je keel, je hart en je buik (zonnevlecht chakra). Deze worden dan ook als eerste geopend. Als deze nog niet geopend, dan zal het vrijmaken van een gevoel zich gaan vastzetten in uw lichaam op een nieuwe plaats. De klachten verdwijnen dan tijdelijk, om later op een andere plaats en/of vorm weer tevoorschijn te komen. Het gevolg is, dat u feitelijk nog zieker bent geworden. Het wordt vaak vergeten dat het eerste doel van een therapeut of arts moet zijn, iemand zichzelf te laten zijn. Daarna kan je pas gaan behandelen. Doe je dat niet, dan blijven de mensen ziek en zwak. Het is mijn doel u zo snel mogelijk gezond te maken en dus maak ik deze delen het eerste open. Je kan dan ook weer zeggen wat je werkelijk wilt en ervaart. Een heel belangrijker eigenschap als je gezond wilt blijven.


Hoe ziet een gnosis therapie sessie eruit?


U begint met een heel eenvoudige oefening van aarden. Door het aarden komen de belastende energieën naar boven. Alle ervaringen die men niet heeft verwerkt, zetten zich vast in het lichaam en dan ook nog eens heel voorspelbaar op heel specifieke plaatsen.

 1. Aarden
  U begint met een heel eenvoudige oefening van aarden. Door het aarden komen de belastende gevoelens naar boven. Alle ervaringen die u niet heeft verwerkt, zetten zich vast in uw lichaam en dan ook nog eens heel voorspelbaar op heel specifieke plaatsen.
 2. Mag ik bescherming van de kracht van Het AL. Hiermee bedoel ik dan: AL het leven en AL de materie. Feitelijk het hele universum.
  Een beschermende energie komt over u heen
 3. Concentreer u op uw lichaam
 4. Waar voelt u zich onprettig
  Koude plekken of een vervelend gevoel
 5. Geef dit gevoel een kleur en vorm
 6. Zoek de verbinding en pak die vast
 7. Knijp de verbinding dicht en voel wat er gebeurt
 8. Knip de verbinding door
 9. Trek de vorm en kleur eruit
 10. Stel vragen over de ander en uw eigen rol hierin
 11. Door het begrip en inzicht dat u verkrijgt, geeft u de energie terug met respect voor de ander.
  Hierdoor komt het ook niet meer terug. Het wordt verankerd in uw bewustzijn. Anderen merken dat u meer authentiek bent geworden en meer zelfverzekerd overkomt. Zij worden dan ook door uw uitstraling geraakt en veranderen mee.

Ik probeer u op te leiden om zelfstandig de thema's in uw leven aan te pakken.

Tijdens een sessie kan het zijn dat u door emoties heen gaat als boosheid, verdriet en angst. De kern is dat de emoties nodig zijn om te ontladen. Men kan niet denken met boosheid, verdriet of angst in zijn lijf. Dus kan men het ook niet oplossen of voorkomen. Tijdens een sessie wordt u dan ook geholpen om het door u heen te laten stromen. Een sessie duurt gemiddeld anderhalf tot 4 uur. Na afloop heeft u het gevoel dat er bergen van u zijn afgevallen en soms dat u een berg heeft verzet. Een lichaam kan veel emoties opslaan en niet verwerken. Dit is dan ook de bron van elke ziekte. Stress is niet normaal.

Moet ik elke nare ervaring in de sessie opnieuw beleven?


Nee, het heeft geen enkele zin om iets naars nog eens te beleven. Het blijkt dat als je niet tot begrip en inzicht komt, je het dan alsnog opnieuw gaat beleven. Tijdens een sessie wordt u daarom ook niet gevraagd om het nog een keer opnieuw te doen, maar om te voelen hoe de energie zich heeft vastgezet in uw lichaam. Deze energie haalt u onder begeleiding eruit en u geeft deze energie weer terug met wijsheid. Zo wordt de balans weer hersteld. Denk maar eens aan een nare ervaring. Wat voelt u nu in uw lichaam, pijn of kou of tinteling? Daar heeft uw lichaam het opgeslagen. Telkens als u iets ervaart dat op deze nare ervaring lijkt, zal uw lichaam de pijn laten voelen. Uw leven wordt zo steeds pijnlijker en op zeker moment gaat het niet meer.

Is het spiritueel?


Een gnosis therapie sessie helpt u om de strijd binnen in u op te lossen en niet buiten u. Dit is de weg die de christenen Gnosis noemen.