Site logo
Site logo

Site Navigation

De evolutie van al het leven volgt een vast patroon.


Dat patroon heet de reeks van Fibonacci 0 - 1 - 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 13 en hieraan gerelateerd is de gulden snede. De reeks van Leonardo Fibonacci telt de laatste twee getallen bij elkaar op en maakt daarmee de volgende in de reeks. Dus 0 + 1 = 1; de reeks is dan 0-1-1. De volgende stap is dan: 1+1=2, de reeks wordt dan 0-1-1-2. De volgende stap is dan: 1+2 = 3, de reeks is dan 0-1-1-2-3 enzovoort. We vinden de reeks terug in de bloemen: Bloemen hebben een vast aantal bloem blaadjes: 3, 5, 8, 13, 21 of 34 blaadjes. Je botten hebben een lengte die deze verhouding in zich draagt, hoe beter - hoe mooier we iemand vinden! Het aparte aan de reeks is te vinden als je de verhoudingen op elkaar deelt: Je krijgt dan de zogenaamde gulden snede die ook veel is toegepast in de piramides, anders storten ze in elkaar. (probeer zelf maar een berg zand te leggen in een andere verhouding)

De Gulden Snede verhoudingenLaatste getalVorige getalDe delingVerhouding
1
1
1/1
1.0
2
1
2/1
2.0
3
2
3/2
1,5
5
3
5/3
1,6666
8
5
8/5
1,6000
13
8
13/8
1,625
21
13
21/13
1,615384
34
21
34/21
1,619048
55
34
55/34
1,617647

Het getal gaat dus steeds dichter naar de zogenaamde gulden snede verhouding: 1,618. Hoe dichter je erbij bent, hoe perfecter je gevormd bent. Hoe mooier je het vindt. 

0 chakra leven


Het leven begint heel eenvoudig met 0 chakra's: Dat zijn de stoffelijke dingen op aarde.

1 chakra leven (0+1+1)


Dan groeit het leven een beetje tot 1 chakra, het basis chakra dus. Dat zijn de schimmels en sporen elementen. Ze leven wel maar rennen nog niet weg voor hun leven. Ze kennen geen vluchtgedrag. Dan ontwikkeld zich het leven tot 1 chakra met iets meer mogelijkheden, meer volwaardig. Dat zijn de bacteriën. Die hebben honger en kunnen bewegen en willen ook actief overleven. Dit is vergelijkbaar met ons eigen eerste chakra. Hier vinden we dan ook problemen met het voortbestaan en angsten daarover.

2 chakra leven (1+1=2)


Dan ontstaat er het leven op basis van 2 chakra's, dat wil zeggen de mogelijkheid tot samenwerking ontstaat. Hier vinden we de planten wereld. De wereld is op samenwerking en niet op vernietiging gebaseerd. Dat gaat goed totdat het niet meer zo blijkt te functioneren. In relaties bijvoorbeeld tussen mensen onderling kunnen er veel conflicten ontstaan omdat de een de ander wenst te vernietigen (in welke vorm of hoedanigheid dan ook). Hier hebben we mensen met problemen van psychische aard omdat de darmen verbonden zijn met de hersenen, zoals veel mensen al gemerkt hebben als ze last hebben van candida. De candida maakt ze angstig en psychotisch. Elke homeopaat zal u hetzelfde zeggen. Er is ook wel een interessant gegeven dat bepaalde vetten in de darmen ook worden gemaakt in de hersenen en ze beïnvloeden elkaar dus.
 

3 chakra leven (1+2=3)


Nadat de planten er een tijdlang waren, ontstaat er een leven met 3 chakra's. Het gevoel komt tot ontwikkeling. Dit zijn de insecten, die zorgen voor de verspreiding van het stuifmeel. Insecten kunnen niet denken maar weten de weg toch. Ze zijn uitstekend in staat tot samenwerking en samenleving. Ze leggen zelfs voorraden aan en doen aan "landbouw". Ze worden niet erg groot want dat laat de energie niet toe. Hiervoor heb je een hart en longen nodig. Die kan je niet maken zonder dat je het hebt ontwikkeld op energetisch gebied.

5 chakra leven (2+3=5)


Op zeker moment komt er dan een groei naar 5 chakra's, dit is de dieren wereld. Zij hebben een keel en hart chakra. Er is altijd een long en een hart samen. Een dier met alleen een hart of long komt niet voor. Zij eten de insecten eerst en later elkaar op. Er is dus ook geen link te vinden tussen insecten en dieren. Simpelweg omdat die niet mogelijk is. Er kan geen dier ontstaan met alleen een hart of alleen longen/kieuwen. Heel logisch want je springt van 3 chakra's naar 5 chakra's. Een dier is zich niet bewust van zichzelf. Wel van de groep waarvan hij deel uitmaakt. Hij vindt het niet leuk dat hij wordt afgemaakt en geeft er lucht aan. Maar beseft ergens niet dat het hem overkomt als ik-wezen. Er is geen Ik-BEN in een dier aanwezig. Hij herkent zichzelf niet in de spiegel.
 

8 chakra leven (3+5=8)


Nadat de dieren er lange tijd zijn ontstaat de eerste mens, die heeft 8 chakra's. De bekende 7 plus 1, namelijk het bewustzijn van het bewust zijn van zichzelf. Zij eten de dieren, de planten de insecten en schimmels (champignons) op. Zij heersen dus over de vorige niveaus. Ook hier zie je weer geen missing link tussen de dieren en de mens. Het hersenweefsel maakt ineens een sprong van dier bewustzijn naar mens bewustzijn. De nieuwe cortex ontstaat ineens. We kunnen plannen en praten en vooruitblikken en ons dingen herinneren en ons verplaatsen in anderen. Sommige apen beginnen dit kunstje ook al te vertonen. Maar ze staan dan nog aan het begin van die ontwikkeling. 

Opmerking: Je ziet ook dat als een soort (een bepaald chakra-niveau) geen rekening houdt met de lagere soort er dan problemen komen. Als de roofdieren teveel van de andere dieren eten, dan hebben ze daarna honger. Als de insecten alleen maar honing eten en geen stuifmeel verspreiden, dan zijn ze zo afgeschreven. Zo geldt dit ook voor de mens. Als je geen rekening houdt met de omgeving, wordt je er slachtoffer van. Alles is verbonden met elkaar en is van elkaar afhankelijk voor het voortbestaan. Heb je geen respect voor de omgeving, dan krijg je harde lessen!

13 chakra leven (5+8=13)


Dan zijn er nog mensen met 13 chakra's. Die heersen meer over de omgeving en beseffen ook goed hoe het werkt. Maar moeten ook heel voorzichtig zijn met de keuzes die ze maken. Alles wat ze verkeerd doen, komt direct bij ze terug. Hier vind je dus veel mensen die behoorlijke fysieke of psychische problemen hebben. Ze voelen zich medium of hoog gevoelig en begrijpen feitelijk niet wat ze hier doen op aarde. Als zij een ander iets aan doen, dan voelen ze het alsof ze het zichzelf aandoen. Zo kom je dus in een cirkel van vernietiging uit. Je vernietigt jezelf als je een ander vernietigt. Dit was al zo vanaf het allereerste begin van het leven maar nu voel je het ook echt. Er is een soort eenheidsgevoel ontstaan en dat is nog niet gemakkelijk om mee om te gaan. Veel problemen die ik op mijn website heb beschreven zijn hieraan te relateren. Met 13 chakra's zit je dus al heel dicht bij de gulden snede. Veel mediums doorzien mensen dus doordat ze meer energie centra 's hebben die actief zijn. Net zoals een mens met 8 chakra's goed doorheeft hoe een dier reageert. Alleen is het voor een mens en medium anders geworden dan voor de dieren, want zij zijn zich bewust van hun handelen. Elke handeling die dus niet is gebaseerd op eenheid wordt vroeg of laat afgestraft in het lichaam en/of de geest. Ziekte is dus een gevolg van het niet bewust zijn van de verbondenheid en verantwoordelijkheid. Echte genezing kan dus alleen door het vergroten van het bewustzijn en niet door de kennis over de ziekte. De ziekte is het gevolg. Onbewust zijn is de oorzaak. Los de onbewustheid op en de ziekte verdwijnt vanzelf.

21 chakra leven (8+13=21)


Na de 13 chakra's groeien we dus door naar 21 chakra's. Dienovereenkomstig zal er dus fysiek wel één of ander orgaan bijkomen of meer ontwikkeld worden. In aanleg is alles allang aanwezig maar lijkt totaal geen functie te hebben. Iemand met 21 chakra's moet dus goed beseffen dat alles is verbonden met elkaar.

34 chakra leven (13+21=34)


Een bijna perfecte vorm.

De chakra's wijzen de weg naar heel veel oplossingen. De weg is er, wie loopt hem af.